XIV Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez Województwo Łódzkie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. Podczas tegorocznej edycji do udziału w jednym z paneli została zaproszona prof. dr hab. Dorota Konopacka – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

Program Europejskiego Forum Gospodarczego obejmuje tematy m.in. z zakresu: innowacyjności i konkurencyjności firm z grupy MŚP, handlu zagranicznego, pozyskania nowych rynków zbytu, nowych technologii czy zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw.

Jest to doskonała platforma wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicielami państwowych instytucji oraz międzynarodowych korporacji. Zwiększa szanse na poszerzenie sieci kontaktów czy znalezienie potencjalnych klientów. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja szukaniu sposobów na rozwiązywanie wspólnych, branżowych problemów.

27 października odbywała się sesja panelowa zatytułowana FUNDUSZE EUROPEJSKIE "NA STÓŁ". W dyskusji wzięli udział: dr Radosław Dziuba (dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych), Łukasz Stajuda (dyrektor, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) oraz prof. dr hab. Dorota Konopacka (dyrektor naszej jednostki). Moderatorem panelu był Maciej Główka (ekspert z zakresu Funduszy Unijnych). W trakcie dyskusji zaproszeni eksperci odpowiadali na pytania: „Jak fundusze europejskie zmieniają polskie przedsiębiorstwa?”, „Jaka jest droga od pomysłu, przez badania do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju firmy?” oraz dzielili się swoimi doświadczeniami na temat gospodarowania środkami przyznanymi ich instytucjom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >