Współpraca Instytutu Ogrodnictwa – PIB z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych na dobrej drodze!

5 listopada br. w Instytucie Ogrodnictwa - PIB odbyło się spotkanie pracowników naukowych naszej jednostki: prof. Stanisława Kaniszewskiego, prof. Doroty Konopackiej oraz dr. Krzysztofa Rutkowskiego z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Uwieńczeniem dyskusji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie przyszłej współpracy. List intencyjny ze strony Łukasiewicz - IBWCh podpisał dr Radosław Dziuba, dyrektor Instytutu, a ze strony Instytutu Ogrodnictwa – PIB prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor jednostki.

Współpraca między jednostkami będzie w szczególności ukierunkowana na:

  • wspólne badania naukowe i eksperymentalne w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk przyrodniczych;
  • wymianę informacji naukowych i technicznych w celu wspólnego rozwiązywania istniejących problemów;
  • publikacje naukowe w czasopismach zawierające wyniki wspólnych badań, a także organizację wspólnych konferencji;
  • udział we wspólnych krajowych i międzynarodowych projektach oraz dotacje na zasadzie wzajemnej korzyści;
  • organizację wspólnych działań związanych z kwestiami licencjonowania i transferu technologii;
  • wdrożenie projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka – gospodarka;
  • pomoc przy rozwiązywaniu problemów technologicznych, wykonywaniu badań i transferu wiedzy.

Łukasiewicz - IBWCh to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w obszarach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >