Skip to content

BACTERBASE

Powrót na stronę główną

BACTERBASE

BACTERBASE to sucha forma preparatu bakteryjnego do stymulacji wzrostu i plonowania roślin ogrodniczych i rolniczych. 

Opis działania

Stosowanie BACTERBASE powoduje:

 • zwiększenie dostępności i pobierania składników mineralnych przez rośliny;
 • zwiększenie bioróżnorodności, wielkości populacji i aktywności pożytecznych grup mikroorganizmów w glebie;
 • eliminację patogenów glebowych poprzez zawarte w preparacie pożyteczne bakterie, które produkują auksyny, antybiotyki, siderofory, formują biofilm;
 • poprawę struktury fizycznej gleby;
 • ograniczenie występowania chorób i szkodników;
 • zwiększenie tempa mineralizacji materii organicznej w glebie;
 • poprawę wzrostu i plonowania roślin ogrodniczych i rolniczych;
 • korzystny wpływ na przebieg procesów bio-fizyko-chemicznych zachodzących w ryzosferze;
 • zwiększenie zasiedlenia korzeni przez grzyby mykoryzowe;
 • zwiększenie odporności roślin na stres wodny i inne stresy środowiskowe;
 • zwiększenie powierzchni chłonnej korzeni.
Skład nawozu

Preparat bakteryjny BACTERBASE zawiera szczepy bakterii należących do gatunków Bacillus velezensis i Bacillus amyloliquefaciens. Szczepy te charakteryzują się dużą skutecznością biostymulującego oraz ochronnego działania w uprawach roślin ogrodniczych oraz w polowej uprawie zbóż.

Formulacja

Preparat sypki

Dostępne opakowania

0,5 kg, 1,5 kg, 3 kg

Uwagi dotyczące stosowania

Preparat bakteryjny BACTERBASE przeznaczony jest do doglebowego oraz dolistnego stosowania w uprawach polowych i szklarniowych roślin warzywnych i sadowniczych oraz w polowej uprawie zbóż.

Dawkowanie

1 kg BACTERBASE na 3 ha upraw lub 1000 L wody lub roztworu.

Roztwór wodny należy przygotować bezpośrednio przed aplikacją. Odmierzoną ilość preparatu BACTERBASE rozpuścić w ciepłej wodzie. Wolno mieszając doprowadzić do uzyskania jednolitego roztworu. Tak przygotowany roztwór wlać do mieszacza lub bezpośrednio do zbiornika z odpowiednią ilością wody lub roztworu humusowego. Preparat można stosować doglebowo oraz dolistnie poprzez podlewanie roślin od momentu rozpoczęcia wzrostu wegetacyjnego. Preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych i szklarniowych roślin warzywnych i sadowniczych oraz w polowej uprawie zbóż. Dla uzyskania pożądanych efektów stosować minimum 2-3 razy w sezonie.

ROŚLINY SADOWNICZE I ROLNICZE:  od początku kwietnia do końca czerwca, w 2-3 tygodniowych odstępach.

ROŚLINY WARZYWNE: od początku maja do końca sierpnia, w 2 tygodniowych odstępach.

Udostępnij na: