"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Aktualności

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 27 lutego 2019 r.

Data dodania: 13.03.2019

XV Konferencja Sadownicza "Jagodowe trendy"

Kraśnik, 16-17 stycznia 2019 r.

Data dodania: 21.01.2019

Targi sadownictwa i warzywnictwa w Nadarzynie

styczeń 2019 r.

Data dodania: 14.01.2019

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 12 grudnia 2018 r.

Data dodania: 03.01.2019

Narodowa Wystawa Rolnicza

Międzynarodowe Targi Poznańskie, 30 listopada – 2 grudnia 2018 r.

Data dodania: 28.12.2018

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu, 29 listopada 2018 r.

Data dodania: 06.12.2018

Zaproszenie na Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

  

Data dodania: 04.12.2018

Międzynarodowa Konferencja „Szkółkarstwo – Szanse i Wyzwania”

Warszawa, 27 listopada 2018 r.

Data dodania: 03.12.2018

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, 13 listopada 2018 r.

Data dodania: 19.11.2018

XV ROLNICZY FESTIWAL NAUKI

Warszawa, Brwinów, 18-19 października 2018 r.

Data dodania: 30.10.2018

© 2018 Instytut Ogrodnictwa