"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

"Wielkopolska Wieś Zaprasza"

W sobotę, 8 września 2018 r., w Gołaszynie w powiecie rawickim odbył się festyn pt. „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. Organizatorami festynu byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Gmina Bojanowo. Patronat honorowy sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski. Celem imprezy, która jest organizowana już od kilku lat, jest promowanie dorobku kulturowego wielkopolskiej wsi, a także integracja lokalnej społeczności.  Podczas festynu odbywały się warsztaty wyrobów z wosku oraz komponowania kosmetyków na bazie ziół, a także konkursy dla kół gospodyń wiejskich na najlepszą potrawę z kaczki i ciasto ze śliwkami oraz konkurs pt. „Warzywa na naszych stołach”.

Impreza w Gołaszynie była również okazją do edukacji odwiedzających w zakresie konieczności ochrony gleb użytkowanych rolniczo przed degradacją i odbudowy ich żyzności oraz bioróżnorodności. Zainteresowane osoby były zachęcane do udziału w szkoleniach, które będą organizowane w różnych rejonach Polski w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” (POIS.02.04.00-00-0082/16-00), który jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa