"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

XX Dni Ogrodnika w Gołuchowie

W dniach 14-15 września w Ośrodku Kultury Leśnej, Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, nieopodal Kalisza odbyły się XX Międzynarodowe Targi Ogrodnika. Podczas tego wydarzenie Wykonawcy projektu brali czynny udział, prowadząc działania edukacyjne na temat zachowania żyzności gleb oraz znaczenia jej bioróżnorodności mikrobiologicznej. Uczestnicy Targów zostali zaproszeni na szkolenia, otrzymali ulotki informacyjne oraz harmonogram i zakres tematyczny szkoleń. Mogli zapoznać się z wystawą tematyczną prezentującą kolekcję mikroorganizmów glebowych. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem  wśród odwiedzających, których liczbę organizatorzy oszacowali na około 9 tys. osób z kraju i zagranicy.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa