"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 25 września 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się pierwsze  z dwunastu szkoleń z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, organizowanych w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie otworzyła dr Beata Kowalska – koordynator projektu. Przedstawiła ona główne cele i założenia projektu BIOGLEBA. Wśród wykładowców byli emerytowani oraz obecni pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, jak również pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

  • Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe (Dr hab. Urszula Smolińska, IO);
  • Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (Dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (Dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (Dr hab. Tomasz Sosulski , SGGW);
  • Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej (Dr Agnieszka Wolińska, KUL);
  • Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki (Dr Magdalena Szczech, IO).

Po części wykładowej eksperci merytoryczni udzielali przybyłym gościom indywidualnych konsultacji.

W spotkaniu wzięło udział 51 słuchaczy, wśród których byli m. in. rolnicy, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, wyższych uczelni rolniczych,  przedstawiciele firm branżowych, prasy oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa