Szkolenie w Końskowoli

W dniu 2 października w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Wykonawcy projektu przeprowadzili szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo. Wśród wykładowców byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Podjęto następujące zagadnienia tematyczne: znaczenie życia biologicznego w utrzymaniu żyzności i wartości produkcyjnej gleb, udział mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy, zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności, degradacja gleb, metody odkażania gleb oraz szczepionki mikrobiologiczne. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób, m.in. rolnicy, działkowcy, doradcy rolniczy, pracownicy administracji publicznej, pracownicy naukowi. Przeprowadzono także konsultacje indywidualne, podczas których uczestnicy szkolenia zadawali liczne pytania, dzielili się własnymi problemami dotyczącymi żyzności gleby oraz przekazali cenne informacje na temat innych zagadnień związanych z produkcją rolną.

Wykonawcy projektu serdecznie dziękują wszystkim za czynny udział w szkoleniu i zapraszają na kolejne spotkania.