XV Konferencja Sadownicza "Jagodowe trendy"

W dniach 16-17 stycznia 2019 r. w Kraśniku odbyła się XV Konferencja Sadownicza „Jagodowe trendy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Podczas konferencji zostało przedstawionych wiele zagadnień dotyczących uprawy roślin jagodowych, ale były też tematy dotyczące mikrobiologii gleby, patogenów glebowych oraz zmęczenia gleby, czyli ściśle związane z projektem „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”. Odwiedzający konferencję mogli zapoznać się bliżej z realizowanym projektem na stoisku promocyjnym, rozmawiając z wykonawcami projektu. Zainteresowane osoby otrzymały ulotki informacyjne oraz zaproszenia na szkolenia i konferencję naukową. Spotkania te były platformą wymiany doświadczeń oraz przekazania wiedzy na tematy związane z ochroną gleb użytkowanych rolniczo.

Konferencja była transmitowana na żywo on-line, dostęp do wszystkich materiałów i nagrań był udostępniony przez wystawców i organizatorów, obecni byli także przedstawiciele prasy, telewizji oraz radia. Najważniejsze informacje dotyczące projektu BIOGLEBA były ponadto prezentowane na monitorach przy stoisku recepcji. Konferencja, wystawy oraz całe wydarzenie cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców.