"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 27 lutego 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, zorganizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie otworzył Dyrektor K-PODR – Pan Ryszard Kamiński. Wśród wykładowców znaleźli się eksperci reprezentujący Instytut Ogrodnictwa, a także specjaliści z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Omawiali oni tematy dotyczące:

  • znaczenia życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN);
  • roli mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (dr Beata Kowalska, IO);
  • zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji żywności oraz ich skutków (dr Magdalena Szczech, IO);
  • aktualnych metod odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • zagospodarowania odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • degradacji gleb i metod przeciwdziałania temu zjawisku (dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG).

W szkoleniu wzięło udział 43 słuchaczy, wśród których byli rolnicy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, wyższych uczelni rolniczych oraz firm branżowych. Uczestnicy, po zakończonych wykładach, mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa