Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

6 marca 2019 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Instytut Ogrodnictwa zorganizował szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie otworzył Dyrektor PODR – pan Wojciech Mojkowski, a wśród gości obecny był także pan Tadeusz Markowski, zastępca PODR. Założenia i cele projektu przedstawiła jego koordynatorka – dr Beata Kowalska, która w późniejszym wystąpieniu omówiła rolę mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Instytutu Ogrodnictwa oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swoich wystąpieniach przedstawili następujące tematy:

  • znaczenie życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN);
  • zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki (dr Magdalena Szczech, IO);
  • preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin (dr Anna Gałązka, IUNG);
  • zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • degradacja gleb i metody przeciwdziałania temu zjawisku (dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG).

W szkoleniu uczestniczyło 46 osób, wśród których byli rolnicy, przedstawiciele Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, firm branżowych oraz szkoły rolniczej. Wszyscy zainteresowani, po części wykładowej, mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów.