"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach był gospodarzem szkolenia z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, które odbyło się 19 marca br. Zostało ono zorganizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgromadzonych gości powitał p.o. Dyrektor MODR – pan Dominik Pasek oraz koordynatorka projektu – dr Beata Kowalska. Podczas wykładów prelegenci z Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego in. Jana Pawła II przedstawili tematy dotyczące:

  • korzystnych i niekorzystnych mikroorganizmów glebowych (dr hab. Urszula Smolińska, IO);
  • znaczenia życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN);
  • roli mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (dr Beata Kowalska, IO);
  • aktualnych metod odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • stosowania racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (dr hab. Tomasz Sosulski, SGGW);
  • wpływu zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej (dr Agnieszka Wolińska, KUL).

W szkoleniu wzięli udział: rolnicy, przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych oraz firm branżowych, łącznie  – 47 osób.

Ostatnim punktem programu były indywidualne konsultacje, prowadzone przez ekspertów.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa