"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Konferencja Naukowa pt. "Rolnictwo XXI wieku"

W marcu tego roku, w Międzynarodowym Centrum konferencyjnym w Krzyżowej, odbyła się IV Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Dwudniowa konferencja obejmowała sześć sesji referatowych oraz sesję posterową, na której zaprezentowano 40 plakatów z wynikami badań. W spotkaniu uczestniczyło około stu osób z różnych ośrodków naukowych w kraju.

Konferencję rozpoczęto sesją plenarną, podczas której zostały wygłoszone trzy wykłady na temat: technologii produkcji zbóż ograniczających negatywne skutki zmian klimatu, efektywności szczepionek bakteryjnych w uprawie soi oraz na temat programu KOWR „Polska smakuje”. Podczas kolejnych sesji referatowych omawiano innowacyjne technologie w produkcji rolnej np. możliwości wprowadzenia uprawy uproszczonej, zastosowania mikroorganizmów jako szczepionek w uprawie roślin oraz dla poprawy zdrowotności zwierząt, podnoszenie jakości produktów oraz ich innowacyjne wykorzystanie  w przemyśle spożywczym, kosmetologicznym lub w celu pozyskiwania energii.  Podczas obrad zwracano również uwagę na zagadnienia związane z aktualnymi warunkami uprawowymi w Polsce m.in.:  stan zasobności gleb i ich aktywność biologiczna, monitoring suszy oraz warunki termiczne do uprawy roślin ciepłolubnych w naszym kraju.

Podczas konferencji, na stoisku promocyjnym, prowadzono działania informacyjne na temat realizowanego projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”. Zachęcano również obecnych naukowców do uczestnictwa w planowanej na październik tego roku konferencji naukowej o tym samym temacie.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa