"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

29 maja 2019 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyło ostatnie z dwunastu szkoleń z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, zorganizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie oficjalnie otworzył zastępca dyrektora ŁODR – pan Tadeusz Morawski. Cele projektu BIOGLEBA przedstawiła dr Beata Kowalska – koordynator projektu. Wśród wykładowców byli emerytowani i obecni pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, a także eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Omówili oni następujące tematy:

  • Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe (dr hab. Urszula Smolińska, IO);
  • Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (dr Beata Kowalska, IO);
  • Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (dr hab. Tomasz Sosulski, SGGW);
  • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych (dr hab. Bożena Smreczak, IUNG).

Na szkoleniu obecnych było 41 uczestników, wśród których byli rolnicy oraz przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Po zakończonych wykładach wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów oraz zapoznać się z wystawą fotograficzną, prezentującą zagadnienia związana z tematem szkolenia.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa