XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

26 czerwca 2019 roku odbył się XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach oraz na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach.

Tegoroczny Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa oficjalnie rozpoczęła dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – p.o. Dyrektor Instytutu, która serdecznie powitała zgromadzonych gości oraz odczytała list od pana Roberta Telusa – posła na Sejm RP.  Słowo wstępne wygłosił również pan Andrzej Holewiński, przedstawiciel SITO oraz były kierownik Zakładu Upowszechniania. Po części oficjalnej głos zabrali koordynatorzy niektórych projektów realizowanych w IO – dr hab. Eligio Malusa (DOMINO) i dr Beata Kowalska (BIOGLEBA) oraz kierownicy wybranych Zakładów i Pracowni: prof. dr hab. Waldemar Treder, dr hab. Jadwiga Treder oraz  prof. dr hab. Joanna Puławska.

W czasie prezentacji kwater, tak w sadzie, jak i na polach doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach, goście mieli okazje zapoznać się z doświadczeniami nad udoskonaleniem wydajnych i bezpiecznych dla środowiska technologii  wytwarzania wysokiej jakości owoców i warzyw. Zarówno w czasie zwiedzania, jak i podczas indywidualnych konsultacji zainteresowane osoby mogły skorzystać z fachowych porad udzielanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa.

Równolegle z prezentacją dąbrowickiego sadu odbywała się konferencja „Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód”, zainicjowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Rolnictwa. Wykładowcami na Konferencji byli m.in. pracownicy Instytutu: dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr Agnieszka Stępowska, dr Krzysztof Klamkowski, prof. dr hab. Waldemar Treder oraz prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski.

W czasie trwania DOD prowadzono również działania informacyjne na temat realizowanych w Instytucie projektów m.in: BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.

Jak co roku, miłym punktem programu Dnia Otwartych Drzwi  był poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych. 

Zwiedzający, wśród których byli sadownicy, producenci owoców i warzyw, przetwórcy, przedstawiciele służb doradczych, firm branżowych, dziennikarze oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, mogli również zapoznać się z ofertą 30 firm działających na rzecz branży ogrodniczej uczestniczących w spotkaniu, w tym Spółek Instytutu z Prus, Nowego Dworu i Brzeznej.