"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Konferencja Naukowa – Program

Program

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa