"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Monografia naukowa pt. Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń

Monografia naukowa pt. „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” została opracowana w ramach realizacji projektu. Zawiera następujące rozdziały:

  1. Ocena aktualnego stanu żyzności gleb w Polsce
  2. Rola mikroorganizmów w kształtowaniu żyzności i zdrowotności gleby
  3. Znaczenie mikroorganizmów w rozwoju roślin
  4. Bioróżnorodność mikrobiologiczna – znaczenie i zagrożenia
  5. Patogeny glebowe – skąd się biorą i jak z nimi walczyć
  6. Jak przywracać żyzność gleb ?
  7. Praktyczne wykorzystanie mikroorganizmów w rolnictwie
  8. Dbałość o stan sanitarny upraw - bezpieczna żywność

Celem monografii jest edukacja w zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości i żyzności gleb. Monografia skierowana jest do osób biorących udział w produkcji żywności oraz wywierających największy wpływ na jakość środowiska glebowego. Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowane w monografii zagadnienia pozwolą poszerzyć wiedzę na temat problemów związanych z jakością gleb w Polsce. Jednocześnie celem jest zachęcenie odbiorców do większej troski o środowisko glebowe oraz wskazanie metod i technologii ochrony zasobów glebowych. 

Monografia jest dostępna bezpłatnie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wykonawcami projektu.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa