"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Konferencja „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

Dnia 27 listopada 2019 r. Wykonawcy projektu wzięli udział w Konferencji pn. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego” w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Temat konferencji i prezentowane wystąpienia wpisują się tematycznie w problemy podejmowane w projekcie. Podczas tego wydarzenia uczestnicy konferencji mogli bliżej zapoznać się z celami realizowanego projektu. Mieli także możliwość porozmawiania na tematy związane m.in. z zagrożeniami i ochroną gleb uprawnych w Polsce, rolą bioróżnorodności mikrobiologicznej gleb, znaczeniem mikroorganizmów antagonistycznych, zmianami klimatu i ich wpływem na rolnictwo. Osoby zainteresowane otrzymały materiały szkoleniowe, ulotki oraz monografię naukową. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób – rolnicy, producenci owoców i warzyw, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele firm ogrodniczych. Stoisko promocyjno-edukacyjne projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

POWIĄZANE TAGI:

© 2018 Instytut Ogrodnictwa