"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Konferencja


Konferencja Naukowa
pt.:

„Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem

zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”

 
Skierniewice

 16 października 2019 r.

 


Komunikat I

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa