"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kontakt

Zakład Mikrobiologii
Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

dr Beata Kowalska - Koordynator Projektu
Tel. 46 8346748, 723 555 022
e-mail: beata.kowalska@inhort.pl
dr Magdalena Szczech - Zastępca Koordynatora Projektu
Tel. 468346751, 723555022,
e-mail:magdalena.szczech@inhort.pl

Zakład Upowszechniania i Promocji
Instytut Ogrodnictwa
ul. Reymonta 18
96-100 Skierniewice

dr Iwona Sowik - Wykonawca
Tel. 46 8345249, 510 209 238
e-mail: iwona.sowik@inhort.pl

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa