"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenia

Szkolenia z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

Instytut Ogrodnictwa jest beneficjentem projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” (BIOGLEBA) realizowanego w latach 2018 – 2019.

W programie projektu zaplanowana jest realizacja 12 szkoleń organizowanych w Instytucie Ogrodnictwa oraz różnych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Polsce. W trakcie każdego spotkania prezentowanych będzie sześć 45-minutowych wykładów oraz prowadzone będą indywidualne konsultacje z ekspertami.

Harmonogram najbliższych szkoleń

  • 25.09.2018 r., Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice (WIĘCEJ)
  • 2.10.2018 r., Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (WIĘCEJ)
  • 24.10.2018 r., Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim (WIĘCEJ)
  • 13.11.2018 r., Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (WIĘCEJ)
  • 29.11.2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu (WIĘCEJ)
  • 12.12.2018 r., Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (WIĘCEJ)

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ich udział. Organizator zapewnia także kawę, herbatę, ciastka oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału w terminie do 30 dni przed wyznaczoną datą danego szkolenia (szczegóły w opisie przy każdym szkoleniu). Rejestracja online

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Na szkolenia zapraszamy rolników, producentów warzyw i owoców, urzędników związanych z ogrodnictwem i rolnictwem, doradców rolniczych, pracowników ODR-ów, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych.


Informacje na temat szkoleń będą na bieżąco aktualizowane na stronie

www.inhort.pl/biogleba


Regulamin uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

Szkolenia z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa