"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lista konferencji

2018-09-25

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

2018-10-02

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

2018-10-24

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim 

2018-11-13

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

2018-11-29

Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu

2018-12-12

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

2019-02-27

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

2019-03-06

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

2019-03-19

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

2019-04-02

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

2019-04-10

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

© 2018 Instytut Ogrodnictwa