"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

13.11.2018 r.‚ Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

© 2018 Instytut Ogrodnictwa