"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.04.2019 r.‚ Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

2.04.2019 r.‚ Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

© 2018 Instytut Ogrodnictwa