"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dr hab. Czesław Ślusarski

Emerytowany profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

e-mail: czeslaw.slus@o2.pl
tel: 607 150 627

Tytuł wykładu prezentowanego podczas szkoleń:

Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych

Opis działalności naukowej

W trakcie czterdziestopięcioletniej pracy w Instytucie Warzywnictwa, a następnie w Instytucie Ogrodnictwa, działalność naukowa prof. Ślusarskiego obejmowała następujące zagadnienia:

 • Prace nad chemicznym odkażaniem ziemi w uprawie pomidorów szklarniowych przy użyciu fumigantów metyloizotiocyjanianowych (MITC), takich jak: dazomet, metam potasowy i MITC+DD. W badaniach tych określano długość okresu zalegania tych fumigantów zależnie od temperatury, wilgotności i rodzaju podłoża, zarówno w warunkach laboratoryjnych i w szklarniach produkcyjnych.
 • Badania nad reakcją pomidora szklarniowego i papryki na odkażanie gleby bromkiem metylu lub dazometem, w warunkach naturalnej infekcji gleby przez patogeny glebowe, z uwzględnieniem wpływu różnych czynników na pozostałości jonu bromowego w owocach pomidorów, papryki, oberżyny i ogórków .
 • Badania nad epidemiologią  i zwalczaniem raka bakteryjnego pomidora w uprawach bezglebowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania walki metodami biologicznymi.
 • Prowadzenie prac nad identyfikacją i oceną efektywności alternatywnych dla bromku metylu metod odkażania gleby w uprawie roślin ogrodniczych.
 • Wieloletnie badania nad biologicznym, chemicznym i integrowanym zwalczaniem patogenów glebowych w szklarniowej uprawie pomidorów i ogórków w wełnie mineralnej w systemie otwartym.
 • Badania nad epidemiologią i zwalczaniem  chorób pieczarki oraz pięcioletnia ocena występowania  chorób i stanu sanitarnego w polskich pieczarkarniach.

 Wybrane publikacje naukowe:

 1. Ślusarski C., Spotti C. 2016. Efficacy of chloropicrin application by drip irrigation in controlling the soil-borne diseases of greenhouse pepper on commercial farms in Poland. Crop Protection 89 (November 2016): 216–222.
 2. Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Ślusarski C. 2015. Pathogenicity of Mycogone perniciosa isolates collected on Polish mushroom farms. Journal of HorticulturalResearch 23 (1): 87–92.
 3. Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Ślusarski C. 2015. Ocena skuteczności wybranych  fungicydów w ochronie pieczarki (Agaricus bisporus) przed białą zgnilizną (Mycogon perniciosa). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 55 (1): 107–113.
 4. Chałańska A., Ślusarski C., Uliński Z., Meszka B., Sobiczewski P., Malusá E., Ciesielska J. 2014. The effectiveness of grafting and soil fumigation on the performance of greenhouse tomatoes. Acta Hortic. 1044: 263–268.
 5. Ślusarski C., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J. 2013. Ocena stopnia tolerancji wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej na dwa gatunki Cladobotryum wywołujące chorobę daktylium. Episteme 20 (1): 559–567. 
 6. Orlikowski L.B., Ślusarski C. 2013. Grzyby rodzaju Trichoderma w biologicznej ochronie roślin przed formami specjalnymi Fusarium oxysporum. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (3): 514–518.
 7. Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Ślusarski C. 2012. Skuteczność  wybranych  preparatów dezynfekcyjnych  w zwalczaniu patogenicznej bakterii Pseudomonas tolaasii. Prog. Plant Prot. /Post. Ochr. Roślin 52 (3): 701-706.
 8. Ślusarski C., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J. 2012. Wpływ typu ziemi okrywowej na porażenie upraw pieczarki przez dwa izolaty grzyba Cladobotryum dendroides. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 52 (2): 391–396.
 9. Ślusarski C., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J. 2012. Ocena występowania chorób i stanu sanitarnego w polskich pieczarkarniach. Prog. Plant Prot/Post. Ochr. Roślin 52 (4): 1052–1057.     
 10. Ślusarski C., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J., Miszczak A. 2012. Wstępna ocena przydatności nowych środków do ochrony pieczarki dwuzarodnikowej przed chorobami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (4): 1058-1063.
 11. Ślusarski C., Smolińska U. 2010. Status of microbial communities in chemically disinfected and not disinfected  re-used rockwool substrate following tomato culture. Phytopathologia 56: 53–58.
 12. Ślusarski C., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J. 2010. Nowe i istniejące zagrożenia w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 554: 251–256.
 13. Ślusarski C., Pietr S.J. 2009. Combined application of dazomet and Trichoderma asperellum as an efficient alternative to methyl bromide in controlling the soil-bornedisease complex of bell pepper. Crop Protection. 28 (8): 668–674.
 14. Ślusarski C. 2008. Alternatives for the replacement of methyl bromide as a soil fumigant in Poland. W: R. Labrada (red.), Alternatives to replace methyl bromide for soil-borne pest control in East and Central Europe. FAO-UNEP, Rome, 2008, s. 59-94,
 15. Ślusarski C. 2008. Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici – zapomniany patogen pomidora. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 529: 213–218.  
 16. Ślusarski C. 2008. Attempts at biological control of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on rockwool-grown greenhouse tomatoes. Vegetable Crops Research Bulletin 69: 125–134.
 17. Ślusarski C., Szczech M. 2008. Wstępna ocena disiarczku dimetylu i tymolu jako potencjalnych środków do odkażania gleby. Nowości Warzywnicze – Vegetable Crops News 46: 29–37.
 18. Ślusarski C. 2007. Integrated management of soil-borne pathogens as a tool for prolonged use of rockwool substrate for tomato growing in an open hydroponic system. IOBC/wprs      Bulletin 30 (6): 463–466.
 19. Ślusarski C., Pietr S.J. 2003. Validation of chemical and non-chemical treatments as methyl bromide replacements in field grown cabbage, celeriac and tomato. Vegetable  Crops Research Bulletin 58: 113–126. 
 20. Ślusarski C. 2003. Preventive application of biocontrol agents and disinfectants in an open system in rockwool culture of tomato and cucumber. Bull. Pol. Ac.: Biol. 51 (2): 77–85.

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa