Skip to content

Biopuls Harvest

Biopuls Harvest

Kompleksowy preparat doglebowy z wielofunkcyjnym zastosowaniem. Innowacyjnie sformułowany biotechnologicznie z bogatym udziałem naturalnie aktywnych bioskładników oraz niezbędnych minerałów. Biowitalizuje glebę. Stosowany jest zarówno na początku jak i w trakcie wegetacji. Doskonały dla skutecznego rozkładu resztek pożniwnych (np. słoma, liście, strąki, plewy oraz korzenie) oraz rewitalizacji gruntów po zbiorach. Skutecznie i ekonomicznie wspomaga funkcje życiowe gleb, ich optymalne odżywianie, lepszą strukturę i poprawę urodzajności. Pozwala to roślinom na wykorzystanie ich pełnego potencjału do rozwoju, a w efekcie uzyskanie większej zyskowności produkcji rolnej.

Numer zezwolenia

Nawóz WE

Opis działania

Wielokierunkowe działanie:

 • STYMULACJA mikroflory gleby i wspieranie odbudowy próchnicy
 • BIODEGRADACJA tkanek roślinnych pozostałych w glebie po zbiorach
 • POPRAWA mechaniki gruntu i pojemności wodnej gleby
 • ZWIĘKSZENIE siły wschodu nasion i rozwoju sadzonek
 • WZMOCNIENIE systemu korzeniowego roślin
 • POLEPSZENIE mrozoodporności gleby i reakcji na suszę
 • HAMOWANIE procesów gnilnych i unieruchamianie toksyn
 • ODŻYWIANIE roślin, mniejsze wypłukiwanie składników z gleb
 • PRZYWRACANIE i zachowanie równowagi przyrodniczej agrocenozy

Bioaktywna formuła  Biopuls Harvest :  

 • Bakterie rizosferowe: (Rodzaje: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas fluorescens) – izolowane pod kątem wytwarzania enzymów kluczowych w biodegradacji tkanek roślinnych. Mają zdolność do sporulacji (formowania postaci przetrwalnikującej) i wysoką odporność na niesprzyjające warunki środowiskowe. Syntezują grzybobójcze i bakteriobójcze metabolity, antagonistyczne dla patogenów roślinnych. Przyczyniają się do uruchamiania trudno dostępnych dla roślin związków mineralnych poprzez ich rozpuszczanie oraz mineralizację. Działają również stymulująco na wzrost roślin uprawnych.
 • Promieniowce: (Rodzaje: Streptomyces i Cellulomonas) wytwarzają ważne enzymy (hydrolazy): pektyno-, celulozo- i proteolityczne oraz  są niezwykle odporne. Produkują substancje auksyno- i giberelino-podobne, co stymuluje wzrost roślin oraz związki o aktywności biologicznej, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym (anty Fusarium) , przeciwnowotworowym i przeciwrobaczym.
 • Drożdże: (Rodzaje: Yarrowia lypolitica i Saccharomyces cerevisiae)  : unikatowe szczepy, rezerwuar cennych makro- i organicznych mikroelementów oraz pierwiastków śladowych. Ich metabolity (m.in. kwasy organiczne, enzymy, fitohormony, witaminy …) doskonale wpływają na autochtoniczną mikroflorę gleby, procesy kiełkowania i wzrostu oraz odporności  roślin uprawnych. Znacznie poprawiają warunki fizyczne gleby.

Pożyteczne mikroorganizmy w preparacie (wyselekcjonowane i zastrzeżone szczepy) pochodzą z ekosystemu Polski (nie z importu) – są więc naturalne dla naszego środowiska. 

 • Makro i mikroelementy: składniki odżywcze – azot, bor, kobalt, miedź, żelazo, mangan, cynk i molibden – korzystnie wpływają na rozkład resztek pożniwnych, zapobiegają wypłukiwaniu mikroelementów z gleby oraz stymulują szybkie namnażanie bakterii glebowych i w rezultacie zwiększanie produktywności biologicznej.
 • Kwasy huminowe i fulwowe: naturalne źródło próchnicy. Zwiększają żyzność gleby, działają korzystnie na jej właściwości sorpcyjne, mrozoodporność i reakcję na suszę. Wraz z mikroroganizmami wpływają na powstanie struktury gruzełkowej gleby, stabilizują jej odczyn oraz poprawiają napowietrzenie. Zwiększają również siłę kiełkowania nasion, pozytywnie wpływają na rozwój siewek oraz lepsze pobieranie składników pokarmowych przez rośliny.
Skład nawozu

skład analityczny [% m/m]:

 • N – 6,80
 • B – 0,04
 • Co – 0,0008
 • Cu – 0,013
 • Fe – 0,75
 • Mn – 0,084
 • Mo – 0,0013
 • Zn – 0,084
Formulacja

Nawóz płynny

Dostępne opakowania

kanister 20 L lub paletopojemnik 1000 L

Uwagi dotyczące stosowania

Na każdym typie gleb: gruntach ornych i nieużytkach, a także glebach zdegradowanych. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów roślin w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych.
Biopuls Harvest może być stosowany samodzielnie lub w kombinacji z innymi nawozami i/lub ŚOR.

Dawkowanie
RoślinaTerminDawka [L/ha]
RzepakJesień: po wykształceniu 2-4 liści 4-5
Wiosna: po ruszeniu  wegetacji4-5
Zboża ozimeJesień: faza 2 liści do początku krzewienia 4-5
Wiosna: po ruszeniu wegetacji4-5
Zboża jareFaza 2 liści do początku krzewienia4-5
Bobowate                          Od 2-4 liści4-5
KukurydzaOd 2-4 liści4-5
Buraki cukroweOd 2-6 liści – 2 razy 4-5
Lub 6 liści5-6
Warzywa korzeniowe z siewuOd 2-6 liści – 2 razy 4-5
Lub 6 liści5-6
Warzywa z rozsadyPo wysadzeniu i przyjęciu się do gruntu 4-5
Powtórzyć po 7-10 dniach4-5
Warzywa bobowatePo wschodach: od 2-6 liściach – 2 razy 4-5
Lub 6 liści5-6
ZiemniakiPrzy 80% wschodów 4-5
Powtorzyć przy 100% wschodów4-5
TytońPo przyjęciu się rozsady 4-5
Powtórzyć po 7-10 dniach4-5
ChmielPo ruszeniu wegetacji 4-5
Powtórzyć po 14 dniach4-5
JagodnikiWiosną po ruszeniu wegetacji4-5
SadyOprysk w pasie ugorów herbicydowych5-6
Szkółki owocowe ozdobnePoczątek wegetacji 4-5
Powtórzyć w początku rozwoju liści4-5
Mateczniki szkółekOprysk po każdym obsypaniu4-5
Użytki zieloneWiosną po ruszeniu wegetacji 4-5
Powtarzać po każdym pokosie (początek odrastania)4-5
Lucerna, koniczyna i trawy użytkowane na paszęOd 2-4 liści4-5
Plantacje nasienne traw, koniczyny, lucernyOd 2-4 liści4-5
Resztki pożniwne  
Słoma zbożowaZ dawką azotu 4-5
Bez dawki azotu8-10
Słoma rzepakowaZ dawką azotu 4-5
Bez dawki azotu8-10
Słoma po kukurydzyZ dawką azotu 8-10
Bez dawki azotu12-15
Słoma bobowatych 5-6
Liście buraczane 5-6
Resztki po warzywach 5-6
Udostępnij na: