DANE PRACOWNIKÓW

prof. dr hab. Edward Żurawicz
edward.zurawicz@inhort.pl
46 8345425, kom. 509719010
Profesor
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych