DANE PRACOWNIKÓW

prof. dr hab. Franciszek Adamicki
franciszek.adamicki@inhort.pl
46 8346723
Profesormgr Karolina Adamiec - Kościelna
karolina.adamiec@inhort.pl
46 8345312
Referent
Dział Spraw Pracowniczych


mgr Agnieszka Antosiak
agnieszka.antosiak@inhort.pl
46 8345455
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych IO Główny Księgowy
Dyrekcja


dr Zbigniew Anyszka
zbigniew.anyszka@inhort.pl
46 8346670
Główny specjalista badawczo-techniczny - Kierownik Pracowni
Pracownia Herbologii