DANE PRACOWNIKÓW

dr Bogumiła Badek
bogumila.badek@inhort.pl
46 8345460, 46 8345438
Adiunkt
Pracownia Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin


mgr Ewa Badełek
ewa.badelek@inhort.pl
46 8346715
Starszy specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw


inż. Ewa Baigazin
ewa.baigazin@inhort.pl
46 8346651
Specjalista techniczny
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych


Małgorzata Bartkowicz
malgorzata.bartkowicz@inhort.pl
46 8345370
Starszy technik
Zakład Fitopatologii


mgr Paulina Bartoniewicz
paulina.bartoniewicz@inhort.pl
46 8346720
Specjalista
Sekretariat Instytutu


mgr Barbara Bartosiewicz
barbara.bartosiewicz@inhort.pl
46 8330160
Główny specjalista
Sad Doświadczalny Dąbrowice


mgr inż. Andrzej Bartosik
andrzej.bartosik@inhort.pl
46 8345262
Starszy specjalista techniczny
Zakład Agroinżynierii


mgr Monika Bartyś
monika.bartys@inhort.pl
46 8345483
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Dział Finansowo-Księgowy


Izabela Bełc
izabela.belc@inhort.pl
46 8345338
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Szkółkarstwa


mgr inż. Paweł Białkowski
pawel.bialkowski@inhort.pl
46 8345344
Asystent
Pracownia Techniki Ogrodniczej