DANE PRACOWNIKÓW

 
dr
Aneta
Chałańska
aneta.chalanska@inhort.pl
46 8345546, kom. 509 435 072
Adiunkt
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
mgr inż.
Ewa
Chojnowska
ewa.chojnowska@inhort.pl
46 8345421
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Nasiennictwa
dr
Mariusz
Chojnowski
mariusz.chojnowski@inhort.pl
46 8346721
Specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
inż.
Anna
Ciecierska
anna.ciecierska@inhort.pl
46 8345359
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
dr hab.
Mirosława
Cieślińska
miroslawa.cieslinska@inhort.pl
46 8345236
Profesor IO
Zakład Fitopatologii
mgr
Agnieszka
Czajka
agnieszka.czajka@inhort.pl
46 8346780
Specjalista badawczo-techniczny
Zakład Fitopatologii
mgr inż.
Jadwiga
Czajkowska
jadwiga.czajkowska@inhort.pl
46 8345334
Starszy specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
mgr
Michał
Czapnik
michal.czapnik@inhort.pl
46 8345248, kom. 500095978
St. technik
Zakład Upowszechniania i Promocji

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >