DANE PRACOWNIKÓW

dr Aneta Chałańska
aneta.chalanska@inhort.pl
46 8345546, kom. 509 435 072
Adiunkt
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami


mgr inż. Ewa Chojnowska
ewa.chojnowska@inhort.pl
46 8345421
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Nasiennictwa


dr Mariusz Chojnowski
mariusz.chojnowski@inhort.pl
46 8346721
Specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych


inż. Anna Ciecierska
anna.ciecierska@inhort.pl
46 8345359
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw


dr hab. Mirosława Cieślińska
miroslawa.cieslinska@inhort.pl
46 8345236
Profesor IO
Zakład Fitopatologii


mgr Agnieszka Czajka
agnieszka.czajka@inhort.pl
46 8346780
Specjalista badawczo-techniczny
Zakład Fitopatologii


mgr inż. Jadwiga Czajkowska
jadwiga.czajkowska@inhort.pl
46 8345334
Starszy specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


mgr Michał Czapnik
michal.czapnik@inhort.pl
46 8345248, kom. 500095978
St. technik
Zakład Upowszechniania i Promocji