DANE PRACOWNIKÓW

mgr Jarosław Danelski
jaroslaw.danelski@inhort.pl
46 8345314, kom.510209841
Główny specjalista
Rzecznik patentowy
Biuro Rady Naukowej
Stanowisko ds. obronnych


mgr inż. Witold Danelski
witold.danelski@inhort.pl
46 8345308
Asystent
Zakład Odmianoznawstwa


Teodozja Dębska
teodozja.debska@inhort.pl
46 8345482
Starszy specjalista
Dział Finansowo-Księgowy


mgr inż. Edyta Derkowska
edyta.derkowska@inhort.pl
46 8345456
Asystent
Pracownia Rizosfery


Agnieszka Długosz
agnieszka.dlugosz@inhort.pl
46 8346660
Technik
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywniczych


prof. dr hab. Adam Dobrzański
adam.dobrzanski@inhort.pl
46 8332558
Profesor - Emerytowany Pracownik Naukowydr hab. inż. Grzegorz Doruchowski
grzegorz.doruchowski@inhort.pl
46 8345247, kom. 510057144
Adiunkt - Kierownik Pracowni
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia


dr Jacek Dyśko
jacek.dysko@inhort.pl
46 8332876
Główny specjalista badawczo-techniczny - Kierownik Pracowni
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych