DANE PRACOWNIKÓW

 
Karol
Fabiszewski
karol.fabiszewski@inhort.pl
46 8346712
Technik
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
dr inż.
Kazimierz
Felczyński
kazimierz.felczynski@inhort.pl
46 8346666, kom. 501206533
Adiunkt
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
dr
Jacek
Filipczak
jacek.filipczak@inhort.pl
46 8345404
Adiunkt
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
Jolanta
Filipek
jolanta.filipek@inhort.pl
81 8864208, kom. 609231006
Główny specjalista
Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr inż.
Mateusz
Frąc
mateusz.frac@inhort.pl
46 8345319
Specjalista techniczny
Pracownia Rizosfery
Danuta
Fronc
danuta.fronc@inhort.pl
46 8345317
Starszy specjalista
Dział Finansowo-Księgowy

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >