DANE PRACOWNIKÓW

Karol Fabiszewski
karol.fabiszewski@inhort.pl
46 8346712
Technik
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw


dr inż. Kazimierz Felczyński
kazimierz.felczynski@inhort.pl
46 8346666, kom. 501206533
Adiunkt
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych


dr Jacek Filipczak
jacek.filipczak@inhort.pl
46 8345404
Adiunkt
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych


Jolanta Filipek
jolanta.filipek@inhort.pl
81 8864208, kom. 609231006
Główny specjalista
Dział Administracyjno-Gospodarczy


mgr inż. Mateusz Frąc
mateusz.frac@inhort.pl
46 8345319
Specjalista techniczny
Pracownia Rizosfery


Danuta Fronc
danuta.fronc@inhort.pl
46 8345317
Starszy specjalista
Dział Finansowo-Księgowy