DANE PRACOWNIKÓW

 
dr
Dariusz
Gerula
dariusz.gerula@inhort.pl
81 8882194, 81 8864208
Adiunkt
Pracownia Hodowli Pszczół
mgr
Ewa
Gładka
ewa.gladka@inhort.pl
46 8346730, 46 8333434, kom. 509435068
Główny specjalista - Kierownik Sekretariatu
Sekretariat Instytutu
mgr inż.
Hubert
Głos
hubert.glos@inhort.pl
46 8345392
Specjalista techniczny
Zakład Fitopatologii
mgr inż.
Agnieszka
Głowacka
agnieszka.glowacka@inhort.pl
46 8345308
Asystent
Zakład Odmianoznawstwa
mgr
Sławomir
Głuszek
slawomir.gluszek@inhort.pl
46 8345321
Asystent
Pracownia Rizosfery
dr inż.
Artur
Godyń
artur.godyn@inhort.pl
46 8345261
Adiunkt
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia
mgr inż.
Joanna
Golian
joanna.golian@inhort.pl
46 8346671
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Herbologii
mgr inż.
Paulina
Golik
paulina.golik@inhort.pl
46 8345472
Specjalista
Dział Informatyki
mgr
Tomasz
Golis
tomasz.golis@inhort.pl
46 8345436
Starszy specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa
dr
Justyna
Góraj-Koniarska
justyna.goraj@inhort.pl
46 8345397
Adiunkt
Zakład Biologii Stosowanej

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >