DANE PRACOWNIKÓW

dr Dariusz Gerula
dariusz.gerula@inhort.pl
81 8882194, 81 8864208
Adiunkt
Pracownia Hodowli Pszczół


mgr Ewa Gładka
ewa.gladka@inhort.pl
46 8346730, 46 8333434, kom. 509435068
Główny specjalista - Kierownik Sekretariatu
Sekretariat Instytutu


mgr inż. Hubert Głos
hubert.glos@inhort.pl
46 8345392
Specjalista techniczny
Zakład Fitopatologii


mgr inż. Agnieszka Głowacka
agnieszka.glowacka@inhort.pl
46 8345308
Asystent
Zakład Odmianoznawstwa


mgr Sławomir Głuszek
slawomir.gluszek@inhort.pl
46 8345321
Asystent
Pracownia Rizosfery


dr inż. Artur Godyń
artur.godyn@inhort.pl
46 8345261
Adiunkt
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia


mgr inż. Joanna Golian
joanna.golian@inhort.pl
46 8346671
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Herbologii


mgr inż. Paulina Golik
paulina.golik@inhort.pl
46 8345472
Specjalista
Dział Informatyki


mgr Tomasz Golis
tomasz.golis@inhort.pl
46 8345436
Starszy specjalista techniczny
Zakład Odmianoznawstwa


dr Justyna Góraj-Koniarska
justyna.goraj@inhort.pl
46 8345397
Adiunkt
Zakład Biologii Stosowanej