DANE PRACOWNIKÓW

 
mgr
Joanna
Jach
joanna.jach@inhort.pl
46 8345310
Specjalista
Dział Spraw Pracowniczych
dr
Regina
Janas
regina.janas@inhort.pl
46 8345419
Adiunkt
Pracownia Nasiennictwa
Halina
Januszkiewicz
halina.januszkiewicz@inhort.pl
46 8346761
Starszy specjalista techniczny
Zakład Fitopatologii
dr
Anna
Jarecka - Boncela
anna.jarecka@inhort.pl
46 8346727
Adiunkt
Zakład Fitopatologii
Zbigniew
Jaroń
zbigniew.jaron@inhort.pl
46 8345338, kom. 50150510
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Szkółkarstwa
mgr
Katarzyna
Jaśkiewicz
katarzyna.kachaniuk@man.pulawy.pl
81 8864208
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
Zbigniew
Jazgara
zbigniew.jazgara@inhort.pl
46 8345223
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Ryszard
Jemioła
ryszard.jemiola@inhort.pl
81 8863495
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Zapylania Roślin
mgr inż.
Krzysztof
Jeziorski
krzysztof.jeziorski@inhort.pl
81 8864070
Specjalista techniczny
Pracownia Technologii Pasiecznych
dr
Zbigniew
Jóźwiak
zbigniew.jozwiak@inhort.pl
46 8345355, kom. 511140439
Adiunkt - Kierownik Sekcji
Sekcja Techniki Chłodniczej i Automatyki

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >