DANE PRACOWNIKÓW

mgr Joanna Jach
joanna.jach@inhort.pl
46 8345310
Specjalista
Dział Spraw Pracowniczych


dr Regina Janas
regina.janas@inhort.pl
46 8345419
Adiunkt
Pracownia Nasiennictwa


Halina Januszkiewicz
halina.januszkiewicz@inhort.pl
46 8346761
Starszy specjalista techniczny
Zakład Fitopatologii


dr Anna Jarecka - Boncela
anna.jarecka@inhort.pl
46 8346727
Adiunkt
Zakład Fitopatologii


Zbigniew Jaroń
zbigniew.jaron@inhort.pl
46 8345338, kom. 50150510
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Szkółkarstwa


mgr Katarzyna Jaśkiewicz
katarzyna.kachaniuk@man.pulawy.pl
81 8864208
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich


Ryszard Jemioła
ryszard.jemiola@inhort.pl
81 8863495
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Zapylania Roślin


mgr inż. Krzysztof Jeziorski
krzysztof.jeziorski@inhort.pl
81 8864070
Specjalista techniczny
Pracownia Technologii Pasiecznych


dr Zbigniew Jóźwiak
zbigniew.jozwiak@inhort.pl
46 8345355, kom. 511140439
Adiunkt - Kierownik Sekcji
Sekcja Techniki Chłodniczej i Automatyki