DANE PRACOWNIKÓW

 
dr
Monika
Kałużna
monika.kaluzna@inhort.pl
46 8345463
Adiunkt
Zakład Fitopatologii
prof. dr hab.
Maria
Kamińska
maria.kaminska@inhort.pl
46 8345313
Profesor - Emerytowany Pracownik Naukowy
dr
Piotr
Kamiński
piotr.kaminski@inhort.pl
46 8346652, kom. 661306505
Adiunkt - p.o. Kierownik Pracowni
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych
prof. dr hab.
Stanisław
Kaniszewski
stanislaw.kaniszewski@inhort.pl
46 8346786, 46 8333434
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Dyrekcja
mgr inż.
Agata
Kapuścińska
agata.kapuscinska@inhort.pl
46 8346706
Specjalista techniczny
Zakład Biologii Stosowanej
mgr inż.
Elżbieta
Kapusta
elzbieta.kapusta@inhort.pl
46 8346752
Specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
mgr inż.
Małgorzata
Karmańska
malgorzata.karmanska@inhort.pl
46 8345302
Starszy specjalista
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego
dr
Ludwika
Kawa-Miszczak
ludwika.miszczak@inhort.pl
46 8345217
Główny specjalista - Kierownik Działu
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego
Alicja
Kaźmierczak
alicja.kazmierczak@inhort.pl
46 8345286
Starszy technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
dr
Sylwia
Keller-Przybyłkowicz
sylwia.keller@inhort.pl
46 8345254, 46 8345438, kom. 607717222
Adiunkt - Kierownik Pracowni
Pracownia Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >