DANE PRACOWNIKÓW

dr Monika Kałużna
monika.kaluzna@inhort.pl
46 8345463
Adiunkt
Zakład Fitopatologii


prof. dr hab. Maria Kamińska
maria.kaminska@inhort.pl
46 8345313
Profesor - Emerytowany Pracownik Naukowydr Piotr Kamiński
piotr.kaminski@inhort.pl
46 8346652, kom. 661306505
Adiunkt - p.o. Kierownik Pracowni
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych


prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
stanislaw.kaniszewski@inhort.pl
46 8346786, 46 8333434
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Dyrekcja


mgr inż. Agata Kapuścińska
agata.kapuscinska@inhort.pl
46 8346706
Specjalista techniczny
Zakład Biologii Stosowanej


mgr inż. Elżbieta Kapusta
elzbieta.kapusta@inhort.pl
46 8346752
Specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych


mgr inż. Małgorzata Karmańska
malgorzata.karmanska@inhort.pl
46 8345302
Starszy specjalista
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego


dr Ludwika Kawa-Miszczak
ludwika.miszczak@inhort.pl
46 8345217
Główny specjalista - Kierownik Działu
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego


Alicja Kaźmierczak
alicja.kazmierczak@inhort.pl
46 8345286
Starszy technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz
sylwia.keller@inhort.pl
46 8345254, 46 8345438, kom. 607717222
Adiunkt - Kierownik Pracowni
Pracownia Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin