DANE PRACOWNIKÓW

Stanisław Lesiak
stanislaw.lesiak@inhort.pl
46 8345360, kom. 508000213
Starszy specjalista techniczny
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami


dr inż. Mariusz Lewandowski
mariusz.lewandowski@inhort.pl
46 8345410, kom. 501622836
Adiunkt
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych


Alina Lichman
alina.lichman@inhort.pl
46 8346682
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Grzybów Uprawnych


mgr inż. Karolina Lipińska
karolina.lipinska@inhort.pl
46 8346750
Specjalista
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego


dr Anna Lisek
anna.lisek@inhort.pl
46 8345221
Adiunkt
Zakład Odmianoznawstwa


dr hab. Jerzy Lisek
jerzy.lisek@inhort.pl
46 8345234
Profesor IO
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych