DANE PRACOWNIKÓW

 
Sławomir
Machaj
slawomir.machaj@inhort.pl
46 8346732, kom. 512781169
Starszy specjalista techniczny
Dział Informatyki
mgr
Aleksandra
Machlańska
aleksandra.machlanska@inhort.pl
46 8345413
Specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
Alicja
Maciejewska
przetworstwo.owocow@inhort.pl
46 8345428
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
dr inż.
Jakub
Macierzyński
jakub.macierzynski@inhort.pl
46 8345324, 46 8345295
adiunkt
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
dr hab.
Robert
Maciorowski
robert.maciorowski@inhort.pl
46 8346723, kom. 601352788
Profesor IO
Sekretarz Naukowy
Maria
Maj
maria.maj@inhort.pl
46 8345548
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych
Dariusz
Maj
dariusz.maj@inhort.pl
46 8345529, 46 8345530
Starszy specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
mgr
Aleksandra
Malicka
aleksandra.malicka@inhort.pl
46 8345358
Starszy specjalista
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego
dr
Tadeusz
Malinowski
tadeusz.malinowski@inhort.pl
468345335, 46 8345337, 46 8345339
Adiunkt
Zakład Fitopatologii
dr hab.
Agnieszka
Marasek-Ciołakowska
agnieszka.marasek@inhort.pl
46 8346783
Adiunkt
Zakład Biologii Stosowanej

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >