DANE PRACOWNIKÓW

Sławomir Machaj
slawomir.machaj@inhort.pl
46 8346732, kom. 512781169
Starszy specjalista techniczny
Dział Informatyki


mgr Aleksandra Machlańska
aleksandra.machlanska@inhort.pl
46 8345413
Specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych


Alicja Maciejewska
przetworstwo.owocow@inhort.pl
46 8345428
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw


dr inż. Jakub Macierzyński
jakub.macierzynski@inhort.pl
46 8345324, 46 8345295
adiunkt
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych


dr hab. Robert Maciorowski
robert.maciorowski@inhort.pl
46 8346723, kom. 601352788
Profesor IO
Sekretarz Naukowy


Maria Maj
maria.maj@inhort.pl
46 8345548
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych


Dariusz Maj
dariusz.maj@inhort.pl
46 8345529, 46 8345530
Starszy specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych


mgr Aleksandra Malicka
aleksandra.malicka@inhort.pl
46 8345358
Starszy specjalista
Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego


dr Tadeusz Malinowski
tadeusz.malinowski@inhort.pl
468345335, 46 8345337, 46 8345339
Adiunkt
Zakład Fitopatologii


dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska
agnieszka.marasek@inhort.pl
46 8346783
Adiunkt
Zakład Biologii Stosowanej