DANE PRACOWNIKÓW

mgr inż. Bogusława Napiórkowska
boguslawa.napiorkowska@inhort.pl
46 8345405
Asystent
Pracownia Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin


mgr Dominika Niedzielska
dominika.niedzielska@inhort.pl
46 8345369, 46 8345375
Starszy technik
Zakład Fitopatologii


mgr inż. Anna Niezgoda
anna.niezgoda@inhort.pl
46 8346743
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych


mgr inż. Katarzyna Nowak
katarzyna.nowak@inhort.pl
46 8346728
Asystent
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych


dr inż. Jacek Nowak
jacek.nowak@inhort.pl
46 8345547, kom. 510209114
Adiunkt - Kierownik Pracowni
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych


Marek Nowak
marek.nowak@inhort.pl
46 8345454, kom. 509707069
Starszy specjalista techniczny
Zakład Upowszechniania i Promocji


mgr inż. Barbara Nowak
barbara.nowak@inhort.pl
46 8346749
Starszy specjalista techniczny
Zakład Upowszechniania i Promocji


Anna Nowak
anna.nowak@inhort.pl
46 8345317
Główny Specjalista
Dział Finansowo-Księgowy


mgr inż. Renata Nowak
renata.nowak@inhort.pl
46 8345244
Starszy specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


dr Marzena Nowakowska
marzena.nowakowska@inhort.pl
46 8346718
Adiunkt
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych