DANE PRACOWNIKÓW

 
Lucyna
Ogórek
lucyna.ogorek@inhort.pl
46 8345532
Starszy laborant
Zakład Biologii Stosowanej
dr inż.
Marta
Olas-Sochacka
marta.olas@inhort.pl
46 8346753, 46 8346752
Adiunkt
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych
dr hab.
Tadeusz
Olszewski
tadeusz.olszewski@inhort.pl
46 8345419
Profesor IO
Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych
prof. dr hab.
Teresa
Orlikowska
teresa.orlikowska@inhort.pl
46 8346771, kom. 510208488
Profesor
Zakład Biologii Stosowanej
prof. dr hab.
Leszek
Orlikowski
leszek.orlikowski@inhort.pl
46 8345536
Główny specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Nawadniania
dr inż.
Michał
Oskiera
michal.oskiera@inhort.pl
46 8346748, 46 8346751
Adiunkt
Pracownia Mikrobiologii
Stanisław
Ostrogórski
stanislaw.ostrogorski@inhort.pl
46 8346661, kom. 723300901
Starszy specjalista techniczny
Sekcja Energetyczno-Techniczna

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >