DANE PRACOWNIKÓW

Lucyna Ogórek
lucyna.ogorek@inhort.pl
46 8345532
Starszy laborant
Zakład Biologii Stosowanej


dr inż. Marta Olas-Sochacka
marta.olas@inhort.pl
46 8346753, 46 8346752
Adiunkt
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych


dr hab. Tadeusz Olszewski
tadeusz.olszewski@inhort.pl
46 8345419
Profesor IO
Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych


prof. dr hab. Teresa Orlikowska
teresa.orlikowska@inhort.pl
46 8346771, kom. 510208488
Profesor
Zakład Biologii Stosowanej


prof. dr hab. Leszek Orlikowski
leszek.orlikowski@inhort.pl
46 8345536
Główny specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Nawadniania


dr inż. Michał Oskiera
michal.oskiera@inhort.pl
46 8346748, 46 8346751
Adiunkt
Pracownia Mikrobiologii


Stanisław Ostrogórski
stanislaw.ostrogorski@inhort.pl
46 8346661, kom. 723300901
Starszy specjalista techniczny
Sekcja Energetyczno-Techniczna