DANE PRACOWNIKÓW

dr inż. Jacek Rabcewicz
jacek.rabcewicz@inhort.pl
46 8345289
Adiunkt - Kierownik Pracowni
Pracownia Techniki Ogrodniczej


Grażyna Rojek
grazyna.rojek@inhort.pl
46 8345471
Starszy specjalista
Dział Informatyki


inż. Agnieszka Rojek
agnieszka.rojek@inhort.pl
46 8345386, 46 8345282
Starszy specjalista techniczny
Zakład Biologii Stosowanej


dr hab. Elżbieta Rozpara
elzbieta.rozpara@inhort.pl
46 8345437
Profesor IO - Kierownik Zakładu
Zakład Odmianoznawstwa


mgr Krzysztof Rudziński
krzysztof.rudzinski@inhort.pl
46 8345243
Starszy specjalista techniczny
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


dr Krzysztof Rutkowski
krzysztof.rutkowski@inhort.pl
46 8345363, 46 8345359, kom. 509964807
Adiunkt - Kierownik Zakładu i Pracowni
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw


mgr Dariusz Rybczyński
dariusz.rybczynski@inhort.pl
46 8345467
Asystent
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami


Elżbieta Rybka
przetworstwo.owocow@inhort.pl
46 8345428
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw