DANE PRACOWNIKÓW

mgr inż. Teresa Sabat
teresa.sabat@inhort.pl
46 8346676
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych


Ryszard Sałuda
ryszard.saluda@inhort.pl
46 8345264, 46 8345277
Starszy specjalista techniczny
Zakład Agroinżynierii


Zofia Samol
zofia.samol@inhort.pl
46 8345431
Starszy specjalista techniczny
Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych


prof. dr hab. Marian Saniewski
marian.saniewski@inhort.pl
46 8345368
Profesor
Zakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin Ozdobnych


mgr Daniel Sas
daniel.sas@inhort.pl
46 8346734, 46 8345216, kom. 511976587
Główny specjalista
Dział Informatyki


prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
lidia.sas@inhort.pl
46 8345235, kom. 503158903
Profesor - Kierownik
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery


dr Małgorzata Sekrecka
malgorzata.sekrecka@inhort.pl
46 8345391
Adiunkt
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami


dr inż. Łukasz Seliga
lukasz.seliga@inhort.pl
46 8345406
Specjalista badawczo-techniczny
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych


dr Piotr Semkiw
piotr.semkiw@inhort.pl
81 8864070
Adiunkt
Pracownia Technologii Pasiecznych


mgr Kinga Sępińska
kinga.sepinska@inhort.pl
46 8345255
Specjalista
Dział Administracyjno-Gospodarczy