DANE PRACOWNIKÓW

 
dr
Małgorzata
Tartanus
malgorzata.tartanus@inhort.pl
46 8345382, 46 8345360
Adiunkt
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami
dr
Dariusz
Teper
dariusz.teper@inhort.pl
81 8879514, kom. 609346439
Adiunkt
Pracownia Zapylania Roślin
mgr
Piotr
Tomczak
piotr.tomczak@inhort.pl
81 8864209, kom. 785263035
Główny specjalista - z-ca Kierownika Działu
Dział Administracyjno-Gospodarczy Puławy
mgr inż.
Anna
Trębacz
anna.trebacz@inhort.pl
46 8345414, kom. 510 069 444
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
Dyrekcja
mgr
Anna
Tręboszka
anna.treboszka@inhort.pl
46 8346784
Główny specjalista
Biblioteka
Agata
Trębska
agata.trebska@inhort.pl
46 8346674
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Herbologii
dr hab.
Jadwiga
Treder
jadwiga.treder@inhort.pl
46 8345551
Profesor IO - p. o. Kierownik Zakładu
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
prof. dr hab.
Waldemar
Treder
waldemar.treder@inhort.pl
46 8345246
Profesor - p. o. Kierownik Pracowni
Pracownia Nawadniania
Agnieszka
Trocha
agnieszka.trocha@inhort.pl
46 8345334
Starszy technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
mgr
Anna
Tryngiel-Gać
anna.gac@inhort.pl
46 8345329
Asystent
Pracownia Nawadniania

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >