DANE PRACOWNIKÓW

dr Małgorzata Tartanus
malgorzata.tartanus@inhort.pl
46 8345382, 46 8345360
Adiunkt
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami


dr Dariusz Teper
dariusz.teper@inhort.pl
81 8879514, kom. 609346439
Adiunkt
Pracownia Zapylania Roślin


mgr Piotr Tomczak
piotr.tomczak@inhort.pl
81 8864209, kom. 785263035
Główny specjalista - z-ca Kierownika Działu
Dział Administracyjno-Gospodarczy Puławy


mgr inż. Anna Trębacz
anna.trebacz@inhort.pl
46 8345414, kom. 510 069 444
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
Dyrekcja


mgr Anna Tręboszka
anna.treboszka@inhort.pl
46 8346784
Główny specjalista
Biblioteka


Agata Trębska
agata.trebska@inhort.pl
46 8346674
Starszy specjalista techniczny
Pracownia Herbologii


dr hab. Jadwiga Treder
jadwiga.treder@inhort.pl
46 8345551
Profesor IO - p. o. Kierownik Zakładu
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych


prof. dr hab. Waldemar Treder
waldemar.treder@inhort.pl
46 8345246
Profesor - p. o. Kierownik Pracowni
Pracownia Nawadniania


Agnieszka Trocha
agnieszka.trocha@inhort.pl
46 8345334
Starszy technik
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności


mgr Anna Tryngiel-Gać
anna.gac@inhort.pl
46 8345329
Asystent
Pracownia Nawadniania